Chính sách vận chuyển

Trong trường hợp Khách hàng chọn nhận xe tại nhà, Phong Gia ITC cung cấp chính sách giao xe tại nhà như sau:

1. Giao xe bởi nhân viên tại cửa hàng gần nhất:

Nhân viên tại cửa hàng gần nhất sẽ tự điều khiển xe đến và giao cho Khách Hàng. Khách hàng không phải trả thêm chi phí khi chọn phương án này.

2. Thuê xe bán tải, ba gác giao xe:

Trường hợp khách hàng không đồng ý việc nhân viên tự điều khiển xe đến giao hàng. Cửa hàng chủ động đặt xe qua ứng dụng giao hàng để vận chuyển xe cho khách hàng.

Phương án chi phí như sau:

         Cửa hàng hỗ trợ khách hàng chi phí vận chuyển xe không vượt quá 150.000 đồng.

         Đối với trường hợp chi phí vận chuyển xe vượt quá 150.000 đồng, khách hàng phải trả thêm số tiền còn lại sau khi trừ đi số tiền 150.000 đồng được cửa hàng hỗ trợ.

Nhân viên cửa hàng sẽ đi cùng để bàn giao xe và hướng dẫn Khách hàng sử dụng.

Các chứng từ về hàng hóa sẽ được nhân viên giao xe cung cấp khi giao hàng cho Khách hàng.